Läkarstationens prislista

Mottagning

 • Allmänläkare, 20 min 72€
 • Specialläkare, 20 min 92€
 • Barnläkare, 20 min 122€
 • Sjuksköterska, 20 min 29€
 • Borttagning av en knöl eller liten hudförändring, fr.o.m. 198€
 • Intyg för körkort fr.o.m. 98,5€

Annat

 • Poliklinikavgift (läkarmottagningar) 22€
 • Kansliavgift (sjukskötar-mottagning) 9,50€
 • OmaKanta-avgift 1,80€
 • OmaKanta-avgift, recept 1,50€

Prislista för vacciner

De vanligaste vaccinerna

 • TBE-vaccination, vuxna 49€-55€
 • TBE-vaccination, barn 45€-49€
 • Influensavaccin 29€
 • Influensavaccin med starkare effekt58€
 • Stelkrampsvaccin 45€
 • Vattkoppsvaccin 112€
 • Poliovaccin 55€
 • Koleravaccin 55€

 • Kikhosta-stelkrampsvaccin 75€
 • Pneumokockvaccin (Apexxnar) 128€
 • Hepatitvaccin (A+B) 78-88€
 • MPR-vaccin (mässling, röda hund, påssjuka) 58€
 • Bältrosvaccin 248€
 • Meningokockvaccin 88€
 • Tyfoidvaccin 65€
 • Gula febern vaccin 92€

VACCINPRISERNA INKLUDERAR KONTORSAVGIFTEN OCH INJEKTIONSAVGIFTEN. ENDAST KANTA-AVGIFTEN (1,80 €/BESÖK) LÄGGS TILL VACCINPRISET.

Laboratorietester

De vanligaste testerna

 • U-KemSeul 19,90€
 • S-natrium 22€
 • S-kalium 22€
 • S-ALAT 22€
 • fP-Gluk 24,90€
 • S-Krea 28,50€
 • S-Ferritin 32€
 • S-GT 32,50€

 • B-PVK+T 32,80€
 • S-Urate 24,50€
 • U-BaktVi 36€
 • Snabb CRP 38€
 • B-HbA1C 38€
 • S-Lipidit 38€
 • fS-Transferrin 38€
 • S-Testosteron 44€

 • S-TSH 44€
 • S-T4V 44€
 • S-PSA 45€
 • EKG 58€
 • S-ProBNP 58€
 • PAD-1 78€
 • S-Borrelia antikroppar 82€

DET FINNS ÄVEN FÖRMÅNLIGA PAKETPRIS AV LABORATORIOTESTERNA, VILKA KAN ANVÄNDAS DÅ DET FINNS BEHOV AV ATT UNDERSÖKA HÄLSOTILLSTÅNDET BREDARE.

MAN KOMMER TILL VÅRT LABORATORIUM OCKSÅ MED REMISS FRÅN KOMMUNALA SIDAN ELLER DIRKET VIA VÅR TIDSBOKNING.