Läkarstationens prislista

Mottagning

(* Efter FPA-ersättning)
 • Allmänläkare, 20 min 74€ (*44€)
 • Specialläkare, 20 min 98€ (*68€)
 • Ortoped, 20 min 122€ (*92€)
 • Barnläkare, 20 min 122€ (*92€)
 • Plastikkirurg, 20 min 122€ (*92€)
 • Läkares telefonkonsultation, 10 min / Receptförnyelse 35€
 • Sjuksköterska, 20 min 29€
 • Borttagning av en knöl eller liten hudförändring, fr.o.m. 198€
 • Intyg för körkort fr.o.m. 98,5€
 • Avbokad inom 24 h 50€

Annat

.
 • Poliklinikavgift (läkarmottagningar) 26€
 • Kansliavgift (sjukskötar-mottagning) 11,50€
 • OmaKanta-avgift 2,50€
 • OmaKanta-avgift, recept 2€
 • Injektionsavgift (egen vaccin) 28€

Prislista för vacciner

De vanligaste vaccinerna

 • TBE-vaccination, vuxna 52,50€ i maj
 • TBE-vaccination, barn 47,50€ i maj
 • Stelkrampsvaccin 45€
 • Poliovaccin 55€
 • Koleravaccin 55€
 • Denguefebervaccin 170€
 • Japansk encefalitvaccin 188€

 • Kikhosta-stelkrampsvaccin 75€
 • Pneumokockvaccin (Apexxnar) 128€
 • Hepatitvaccin (A+B) 88-98€
 • MPR-vaccin (mässling, röda hund, påssjuka) 58€
 • Bältrosvaccin 248€
 • Meningokockvaccin 88€
 • Tyfoidvaccin 65€
 • Gula febern vaccin 98€
 • RSV-vaccin 264€

VACCINPRISERNA INKLUDERAR KONTORSAVGIFTEN OCH INJEKTIONSAVGIFTEN. ENDAST KANTA-AVGIFTEN (2,50 €/vaccin) LÄGGS TILL VACCINPRISET.

Laboratorietester

De vanligaste testerna

 • U-KemSeul 19,90€
 • S-natrium 22€
 • S-kalium 22€
 • S-ALAT 22€
 • fP-Gluk 24,90€
 • S-Krea 28,50€
 • S-Ferritin 32€
 • S-GT 32,50€

 • B-PVK+T 32,80€
 • S-Urate 24,50€
 • U-BaktVi 36€
 • Snabb CRP 38€
 • B-HbA1C 38€
 • S-Lipidit 38€
 • fS-Transferrin 38€
 • S-Testosteron 44€

 • S-TSH 44€
 • S-T4V 44€
 • S-PSA 45€
 • EKG 58€
 • S-ProBNP 58€
 • PAD-1 84€
 • S-Borrelia antikroppar 82€

DET FINNS ÄVEN FÖRMÅNLIGA PAKETPRIS AV LABORATORIOTESTERNA, VILKA KAN ANVÄNDAS DÅ DET FINNS BEHOV AV ATT UNDERSÖKA HÄLSOTILLSTÅNDET BREDARE.

MAN KOMMER TILL VÅRT LABORATORIUM OCKSÅ MED REMISS FRÅN KOMMUNALA SIDAN ELLER DIRKET VIA VÅR TIDSBOKNING.

KANSLIAVGIFT 11,50€ OCH KANTA-AVGIFT 2,50€ LÄGGS TILL LABPRISET.