JOHDANTO

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Saaristolääkärit Oy – Skärgårdsdoktorn Ab (myöhemmin Saaristolääkärit) on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, säilytämme, suojaamme ja muutoin käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja toiminnassamme.

1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käsittelemme henkilötietojasi vain niiltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia terveydenhuollon asetusten ja palveluntarjoajan velvoitteiden täyttämisen kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Saaristolääkäreiden asiakkaiden rokotus- ja vastaanottokäynteihin liittyvien asioiden hoito, sekä toimet, jotka liittyvät Saaristolääkäreiden velvollisuuteen noudattaa lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Henkilötiedot kerätään sinulta itseltäsi vastaanotolle tulemisen yhteydessä. Henkilötietojen kerääminen perustuu potilaan suostumukseen, sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein alla määriteltyihin tarkoituksiin.

Potilastietojen käsittely

Kun tulet vastaanotolle, keräämme sinulta itseltäsi toimenpiteen edellyttämät perustiedot. Näitä ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus
 • kotikunta
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot ja puhelinnumero)
 • alaikäisen lapsen huoltajan tai muun laillistetun edustajan nimi ja yhteystiedot
 • täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillistetun edustajan nimi ja yhteystiedot

Käsittelyn oikeusperuste

 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • potilaan suostumus

Rokotustietojen käsittely rokotusmuistutusten lähettämiseksi

Lähetämme sinulle tekstiviestitse rokotustietoihisi perustuen rokotusmuistutuksen seuraavasta rokotusajankohdasta. Rokotusmuistutustiedostoon kerättävät tiedot ovat:

 • rokotustiedot
 • syntymävuosi
 • puhelinnumero

2. ERITYISET HENKILÖTIETORYHMÄT

Erityisillä henkilötietoryhmillä eli ns. ”arkaluonteisilla henkilötiedoilla” tarkoitetaan sellaisia henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä ja biometrisiä tietoja, tai luonnollisen henkilön terveyttä tai seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevia tietoja.

Arkaluonteisten tietojen käsittely on ainoastaan sallittu, mikäli käsittelyn on tarpeen velvoitteidemme noudattamiseksi, potilaan aseman ja oikeuksien turvaamiseksi tai nimenomaisella suostumuksella.

Emme kerää emmekä käsittele muita erityisiä henkilötietoryhmiä, kuin rokotuksiin liittyviä terveystietojasi (allergiat, lääkitys, raskaus).

3. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

Viranomaiset: rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn suostumuksella viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten Valvira.

Yritysjärjestelyt: yritysjärjestelyjen yhteydessä hankkiva osapuoli voi saada rajoitetun pääsyn järjestelyn kannalta olennaisiin asiakastietoihin.
Keräämiemme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekstiviestimuistutuspalvelu), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.

Lisäksi henkilötietoja käsittelevät osana Saaristolääkäreiden tietojenhallintaa myös vakiintuneet IT-palveluiden tarjoajat. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneille kolmansille osapuolille.

4. TIETOTURVALLISUUS

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Alkuperäiskappaleina säilytettävä asiakirja-aineisto pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille.
Henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puitteissa siihen oikeus. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on lain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

5. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä.

Oikeus peruuttaa suostumus
Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Potilastietoihin liittyen palveluntarjoajalla on kuitenkin velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi. Näitä tietoja emme voi lakisääteisten velvoitteiden vuoksi poistaa, vaikka haluaisit peruuttaa suostumuksesi.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkistaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet, tai saada varmistus siitä, että rekisterissämme ei ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, voit tehdä meille oikaisu- tai täydennyspyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietojen siirtäminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää toimittamiensa tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käsittelyn rajoittaminen , vastustaminen
Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä kokonaan.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
Lisäksi voit milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin.

Oikeus tulla unohdetuksi
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kaikki meidän sinusta keräämämme tiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä alun perin kerättiin. Poistamme tiedot myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi, tai jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta. Kuitenkin rokotuksiin liittyvien potilastietojen osalta palveluntarjoajaa velvoittavat samat velvoitteet kuin kohdassa ”Oikeus peruuttaa suostumus”.

Valitusoikeus
Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä. Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään lähettämällä meille pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@saaristolaakarit.fi tai kirjallisesti alla mainittuun osoitteeseen. Pyynnön tulee sisältää nimesi, syntymäaikasi ja puhelinnumerosi. Yhtiö voi pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt.

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen yllä mainittuihin oikeuksiisi, niin voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse: tietosuoja@saaristolaakarit.fi.

6. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.
Säilytämme sinun tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 1. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa. Kaikki tiedot liittyen rokotuksiisi säilytämme lain edellyttämän ajan, 12 vuotta. Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

7. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ VERKKOPALVELUISSA

Voimme kerätä verkkopalveluissamme (saaristolaakarit.fi, punkkibussi.fi sekä skargardsdoktorn.fi) sinun tietokonettasi koskevia tietoja evästeiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa sinun tietokoneellesi. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen ja käytetään siihen, että voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Käytämme evästeitä vain analytiikkatarkoituksiin. Sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksista, mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Voit myös tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

8. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Kehitämme jatkuvasti tietosuojakäytäntöämme, minkä vuoksi voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

9. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Saaristolääkärit on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Tietosuojavastaavamme on: Santeri Hämäläinen. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä meihin:

Saaristolääkärit Oy -Skärgårdsdoktorn Ab
BULEVARDI 19 A 3, 00120 HELSINKI
Y-tunnus: 1808362-5
email: tietosuoja@saaristolaakarit.fi
puh. 0600 10033