Menu

slogan se

Om oss

Skärgårdsdoktorn grundades under vårvintern år 2003. Den unika läkarbåtstjänsten kom igång 1.6.2003. För föredömlig innovativitet beviljades Skägårdsdoktorn år 2003 innosuomis hedesomnämnande. Med den snabbgående läkarbåten gör vi under sommaren dagligen hembesök inom ett stort område i Skärgårdshavet. Som stöd för läkarbåten betjänar läkartelefonen 0600 100 33 dagligen kl 10-20. På detta nummer får man läkarkonsultation och man kan även boka tid för hembesök av läkaren.

På våren 2005 öppnade Skärgårdsdoktorn en ny läkarstation, Pargas Läkarcentral, i helt förnyade utrymmen i centrum av Pargas. I läkarcentralen erbjuder vi allmän- och specialläkares tjänster, mångsidiga tjänster för företagshälsovård samt laboratorie- och ultraljudsundersökningar. På stationen finns även möjlighet att använda sig av hälsovårdarens och sjuksjötarens tjänster samt vaccinationsklinikens vaccinationstjänster.

Skärgårdsdoktorns Fästingbuss, en mobil TBE-vaccinationsklinik, inledde sin verksamhet i sydvästra Finland på våren 2006. Verksamheten utvidgades till huvudstadsregionen under våren 2007. På hösten lanserades Influensabussen, den mobila vaccinationskliniken mot influensa. Båda bussarna erbjuder ett förmånligt och smidigt sätt att vaccinera sig.

I början av sommaren 2007 blev Skärgådsdoktorn ett registrerat varumärke. I juni 2007 presenterade Skärgårdsdoktorn en nyhet, en snabbare och mer sjöduglig Sailfish Läkarbåt . Den nya båten möjliggjorde under den gångna sommaren en utvidgning av verksamhetsområdet ända till utkanten av den södra skärgårdszonen i Nagu.

Sommaren 2007 inleddes även i fästingundersökningens tecken; Skärgårdsdoktorn Ab inledde i samarbete med virologiska institutet vid Helsingfors Universitet ett forskningsprojekt, vars syfte är att bl a utbredningen av encefalit bland fästingarna i Skärgårdshavet. Undersökningarna leds av Antti Vaheri, professor i virologi. Resultat av forskningen är att vänta under vårvintern, då även planen för fortsatt forskning offentliggörs.

Tämä verkkosivusto toimii evästeiden avulla.