Menu

slogan se

Fästingens utbredda smitta

punkit_kasvu

Fästingarna bär på två märkbara smittor. Borrelia o TBE-virus, varav Borrelian sköts med antibiotika , och för TBE-viruset finns ingen vård, men man kan skydda sig genom att ta ett vaccin. Efter ett 3-delat vaccinprogran, tar man den 4;de vaccin om tre år, och därefter ett booster vaccin var 3;dje-5;te år (beroende på åldern), så att immuniteten mot TBE-viruset hålls i kraft. Vaccinationen ger ett bra skydd mot TBE-viruset. Alla som rör sig i TBE riskområden rekommenderas att ta vaccinet.

Borrelian lever i fästingens tuntarm och kräver pga av det en lång "födotid" innan den förflyttas till människan. Pga av det är smittorisken inte så stor ifall man får bort fästingen inom 10 timmar. Om fästingen suttit fast i mer än 24 timmar finns det stor risk att Borrelia smittan överförts till människan. TBE-viruset lever i fästingens spottkörtel, och pga av det sker smittan snabbt, tom inom en minut från det att det att fästingen bitit sig fast.

Ifall det uppstår en ring rodnad runt fästingbättet inom 2-14 dygn kan det vara ett märke på Borrelia infektion. Både fullvuxna fästingar (hanarna svarta, honorna röda) och nymferna, kan alla bära på TBE och Borrelia smitta, däerför är det viktigt att få dem borttagna så fort som möjligt. Pga av att nymferna är så små är det svårt att upptäcka dem, och därför är smittorisken också rätt stor. Ifall man upptäcker en ringrodnad runt ett bett, är det alltid bra att visa det för en läkare. Då får man också bekräftat ifall det rör sig om borrelia, och får man så fort som möjligt påbörja en antibiotika kur.

Vad säger statistiken om smittsamma sjukdomar under de senaste åren?

I fjol registrerades 2323 Borreliainfektioner respektive 82 TBE infektioner. Siffrorna har stadigt stigit under de senaste åren. TBE infektionerna har ökat och blivit allmännare även i Nyland. Fästingbett som erhållits i Nyland resulterade i allvarlig TBE infektion hos 28 personer. Även i Egentliga Finland ökade mängden av smittor till 22 fall i fjol. TBE ökar betydligt och sprids i Finlands natur. Under de senaste åren har smittofall hittats även i inlandet. Enligt experter kan den globala uppvärmningen förklara ökad TBE i vårt land. 1/4 av TBE smittade utvecklar den så kallade allvarligare formen och diagnosen fastställs med antikroppundersökning. På grund av detta kan man anta att det i verkligheten är över 150 personer som årligen får TBE smitta. De personen som insjuknat i TBE kommer att utveckla en livslång immunitet mot TBE-viruset och behöver inte vaccination. Borreliainfektion utvecklar inte immunitet vilket betyder att man kan insjukna i sjukdomen flera gånger.

Orsaken till att man får fästingar. Klär man sig rätt undviker man fästingar. Fästingarna rör sig I kläder och på huden länge innan dom biter sig fast I huden. Fästingen söker sig till hudområden där huden är extra tun, tex, armhålor, knäveck och armveck, där ytliga blodkärl finns och det är lätt att komma åt blod.

Bäst att kontrollera varje morgon och kväll i synnerhet efter en skogspromenad. Ytterkläder skall vädras och skakas grundligt. Sen kontrollera man huden ordentligt, genom den såkallade aptekniken, där två personer turvis kontrollerar varandras hud. Alla fästingar tas bort, dom som sitter fast tas genast bort med en fästingpinsett. För husdjur rekomenderas "fästingdroppar". Fästingarna skall också avlägsnas från husdjuren så fort som möjligt, pinsetten är ett bra hjälpmedel. För människor och djur finns en bra Z-pinsett på marknaden som lätt och snabbt också avlägsnar dom små nymferna. Pinsetterna finns att köpa på apoteken.

 

rokotusohjelma ennen punkkikautta 2018

Fästingarna bär på två märkbara smittor. Borrelia o TBE-virus, varav Borrelian sköts med antibiotika , och för TBE-viruset finns ingen vård, men man kan skydda sig genom att ta ett vaccin. Efter ett 3-delat vaccinprogran, tar man den 4;de vaccin om tre år, och därefter ett booster vaccin var 3;dje-5;te år (beroende på åldern), så att immuniteten mot TBE-viruset hålls i kraft. Vaccinationen ger ett bra skydd mot TBE-viruset. Alla som rör sig i TBE riskområden rekommenderas att ta vaccinet

Tämä verkkosivusto toimii evästeiden avulla.