Menu

slogan fi

Yrityksille

Hyvin järjestetty työterveyshuolto on monelle yritykselle imagokysymys. Työterveyshuollon tehtävänä on auttaa yritystä selviytymään työelämän mukanaan tuomista haasteista tukemalla sekä yksilöä että työnantajaa. Terveysriskien kartoittaminen on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa, josta kaikkien yrittäjien tulisi huolehtia. Yritys voi halutessaan sisällyttää työterveyshuoltoonsa myös hoitajien ja yleis –sekä erikoislääkäriemme sairausvastaanotot, laboratorio –ja röntgentutkimukset, sekä fysioterapian. Jokaiselle työterveyshuoltoyritykselle laaditaan räätälöidysti työterveyshuollon toimintasuunnitelma, jonka puitteissa toteutuneet terveystarkastukset ja sairaanhoitokäynnit tutkimuksineen kuuluvat KELA:n korvauksen piiriin. Lakisääteisen työterveyshuollon KELA-korvaus on maksimissaan 60%, ja sairaanhoitokuluista maksimissaan 50%. Lisätietoa KELA-korvauksista saa parhaiten osoitteesta: www.kela.fi .

Saaristolääkärit tarjoaa lähialueiden yrittäjille monipuolisia työterveyshuoltopalveluita kilpailukykyisin hinnoin. Vaikka yrityksen lakisääteinen työterveyshuolto olisikin Turussa, meiltä on mahdollista ostaa myös pelkästään sairausvastaanotot, mikä tarjoaa mahdollisuuden pikaisiin lääkärikäynteihin työpaikan lähellä työaikaa säästäen.

 

 

 

 

Saaristolaakarit facebook